Přístupové inteligentní systémyPřístupový inteligentní systém

Tento systém má za úkol vést evidenci v docházce Vašich zaměstnanců a zamezit libovolnému pohybu osob v prostorách firmy. Přístupové inteligentní systémy spolehlivě zabezpečí vstup do budovy, jednotlivých oddělení i místností.

Nabízíme moderní řešení přístupů a evidence docházky, realizované elektonickou čtečku karet/čipů. K systému dodáváme také ZDARMA kvalitní program pro sledování docházky a jednoduchou správu jednotlivých zaměstnanců (tento SW je neustále zdokonalován a je možno jej modifikovat přesně na míru potřebám Vaší firmy).


Stručná charakteristika

  • Tvorba přístupových práv do objektů/místností
  • Evidence přístupů u jednotlivých uživatelů/zaměstnanců
  • Přiřazení oprávnění vstupu do objektů/místností jednotlivým osobám
  • Časové omezení přístupů do objektů/místností
  • Komunikace s nadřazenám SW
  • Zobrazení historie pohybu osob
  • Docházkový, přístupový a hotelový systém v jednom přehledém SW


VideoPopis ovládání programu


přístupový inteligentní systém - obrázek

Přihlášení do systému
Po spuštění programu je nutné provést přihlášení uživatele (výběrem jména z menu a zadáním hesla). Tímto přihlášením jsou definována přístupová práva - tj. s čím vším může daný uživatel v programu pracovat.


přístupový inteligentní systém - obrázek

Domovské okno se základním přehledem
Jakmile proběhne úspěšné přihlášení, spustí se program, kde v levé části můžete vidět seznam všech zaregistorvaných zaměstnanců/místností. V prostředním slupci jsou zobrazeny jednotlivé denní záznamy příslušného zaměstnance/místnosti (příchod/odchod, dovolená, nemoc, záloha, neuzavřený příchod/odchod atd.). Pravý sloupec zobrazuje základní informace o zaměstnanci/místnosti v daném měsíci (počet odpacovaných dní, vybrané zálohy, udělené prémie atd.), zobrazení těchto informací lze nastavit v okně nastavní (nachází se v horním menu) pod záložkou zobrazit. V horní části okna se nachází klasické menu pro upravy, vyhledávání, vytváření nových účtů, tisk atd.


přístupový inteligentní systém - obrázek

Okno pro vložení/úpravy záznamů
Nejprve se označí příslušný zaměstnanec/místnost v levé části okna a pak po kliknutí pravým tlačítkem myši v prostředním sloupci se zobrazí nabídka menu s položkami nový, upravit a smazat, ve které si vybere odkaz podle toho, jak činnost chcete provést.
V nově otevřeném okně (viz. obrázek) lze jednotlivým zaměstnancům manuálně měnit jejich záznamy. Nejdříve si vyberete konkrétní den v roce a pak vložíte například prémii, zálohu, doplníte začátek/konec pracovní doby, vložíte poznámku atd.


přístupový inteligentní systém - obrázek

Úprava uživatele
Pro úpravu uživatele stačí, stejně jako v predešlém případě, označit konkrétního zaměstnance v levém sloupci. Tentokrát ovšem klikneme pravým tlačítkem myši v levém sloupci, po té se zobrazí stejná nabídka menu jako v předešlém případě, týká se ovšem nastavení parametrů uživatele a ne editace jeho docházky. Jak můžete vidět na obrázku vlevo, v tomto okně lze nastavovat práva, ukládat informace o dovolených, přesčasech atd.


Obrázek úprava uživatele - příplatky
Obrázek úprava uživatele - dovolená

přístupový inteligentní systém - obrázek

Správa čipů a otisků
V tomto okně (naleznete v horním menu položka uživatelé -> správa čipů a otisků prstů) můžete nastavovat jednotlivýcm uživatelům přístupy do každé místnosti zvlášť (např. vchodové dveře, sklad, serverovna atd.).


přístupový inteligentní systém - obrázek

Nastavení
Okno nastavení umožnuje úpravy výpisů informací v hlavním okně, exporty dat, způsob zaokrouhlování atd.
Program umožňuje také tvorbu tiskových výstupů (viz. obrázek), přičemž dovoluje nastavení dvou tiskových sestav. V každé tiskové sestavě si můžete navolit velké množství položek, které se budou tisknout (např. odpracované hodiny v pracovních dnech, odpracované dny v měsíci, pracovní pohotovost o víkendech v hodinách, zálohy, prémuie, srážky a spoustu dalších položek).

smaptrap@raab.cz